Μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα Νεοκλασσικό κτίριο 100μ. απο τις Ιαματικές πηγές

ABOUT

PETIT PALAIS HOTEL

Petit Palais Hotel, Loutraki and the nearby areas offer travelers a unique blend of the most beautiful Mediterranean landscape, overwhelming history, culture and a people of great hospitality.

If you want rest and enjoy the health of sea through swimming, come to hotel PETIT PALAIS. It is one of the best hotels you can find (10 meters from the sea ). It is unique because of its position, luxury, tidiness and entertainment.

With a view to the Korinthian Bay, clear beaches and full of green. The hotel has been redecorated and has all the modern facilities. It is the paradise of our area and it’s also by the sea which is one of the clearest of Europe.

With a view to the Korinthian Bay, Petit Palais is situated no more than 10 m from the sea, in Loutraki. Guests can enjoy a coffee or drink in the snack bar.

Η επιχείρηση ΣΚΛΗΡΗΣ ΧΡΗ. ΜΑΡΙΝΟΣ που εδρεύει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στη Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Ο συνολικός προϋπολογισμός στήριξης είναι 40.000,00  €.

Το παρόν μέτρο θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μέτρων που θα διαβιβαστούν στην ΕΕ , στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε  40.000.000 ΕΥΡΩ. Η Δράση χρηματοδοτείται από  πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.